Política de privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

  • Identitat: LÍDIA LLAUET CÀRDENES – DNI: 46149802A
  • Dir. Postal: C/ Escola Pia 94, Baixos, Local 9, 08201 – SABADELL
  • Telèfon: (+34) 937 259 983/658 140 691
  • Correu electrònic: info@exumveterinaria.cat
  • Delegat PD: Lidia Llauet Cárdenas
  • Horari de contacte: de 10.00 a 13.30 de dilluns a divendres.
  • Contacte DPD: info@exumveterinaria.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A la CLINICA VETERINARIA EXUM tractem la informació que ens faciliten a través del formulari de contacte per donar resposta a les consultes rebudes, així com per gestionar les peticions que ens facin.

La categoria de dades que se sol·licitarà serà: Nom complet, adreça de correu electrònic i telèfon.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la supressió de la informació.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de linteressat, en base a lart. 6.1 a) del RGPD.

A quins destinaris es comunicaran les vostres dades?

Les dades podran ser comunicades a: Wakyma.

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, tret d’obligació legal.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la CLINICA VETERINARIA EXUM estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. La CLINICA VETERINARIA EXUM deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat dús comú i lectura mecànica ia transmetre-les a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a LÍDIA LLAUET CÀRDENES (CLINICA VETERINÀRIA EXUM) C/ Escola Pia 94, Baixos, Local 9, 08201 – SABADELL, o mitjançant un correu electrònic adjuntant el vostre document identificatiu al mail: info@exumveterinaria.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Contacta'ns
Pregunta'ns tot allò que necessitis
Davant de qualsevol dubte o suggerència escriu-nos i et respondrem en la major brevetat possible.