Serveis

La teva clínica de confiança
Vetllem pel seu benestar oferint un servei complet i de qualitat. Disposem de tot tipus d’eines diagnòstiques i visites de diferents especialitats.

Analítiques completes

Disposem de laboratori complet d’última generació per realitzar analítiques sanguínies generals (bioquímica, hemograma), medicions hormonals i detecció de malalties infeccioses (Parvovirosi, Giardiosi, Leishmania, Ehrlichia, Leucèmia e Immunodeficiència felines, etc). També realitzem anàlisis de femtes i orina. Cadascuna de les analítiques (disposem de diferents tipus de perfils) es recomanen i s’adapten en funció de les necessitats de cada animal en la seva etapa de vida o segons la seva simptomatologia.

Radiografies

Disposem d’equip de rajos X amb imatges digitalitzades amb resultats immediats. Les radiografies són utilitzades normalment per alteracions respiratòries, cardíaques, gastrointestinals i urinàries. Ens proporciona informació sobre l’estructura dels òrgans interns, la seva mida i forma, podent així orientar el diagnòstic. En el cas de malalties ortopèdiques és la tècnica diagnòstica més utilitzada, permetent arribar en molts casos al diagnòstic definitiu.

Ecografia abdominal i ecocardiografia

L’ecografia abdominal és la tècnica diagnòstica d’elecció en múltiples processos com són les malalties gàstriques e intestinals i urinàries. També ens permet observar l’estructura interna de múltiples òrgans com el fetge i la vesícula biliar, els ronyons, la melsa, i la bufeta urinària. En molts casos ens permet arribar a un diagnòstic, descartar patologies o bé orientar-nos cap a la malaltia que pateix l’animal.
Les puncions ecoguiades ens permeten agafar mostra mitjançant agulla fina de diferents òrgans: fetge i vesícula biliar, melsa, ronyons i bufeta principalment.

Pel servei d’ecocardiografia col·laborem amb especialistes externs que visiten el nostre centre. L’objectiu és observar les cambres cardíaques per dins, valorar la estructura cardíaca i el gruix de les seves parets i l’estructura i funcionament de les seves vàlvules. També permet fer una sèrie de medicions que establiaran en grau de malaltia cardiaca que pateix l’animal i poder prendre decisions en quant el tractament que necessita.

Cirurgia

Es realizen tant cirurgia de teixits tous com ortopèdiques en un quiròfan totalment equipat amb anestèsia de gasos i monitorització contínua. Totes les cirurgies que realitzem són ambulatòries. Per cirurgies més complexes referim a l’hospital de referència, on podran quedar-se hospitalitzats i monitoritzats també durant la nit.

Neteges dentals

A la malaltia periodontal es produeix la tosca (placa bacteriana endurida i cristal·litzada que s’adhereix a les dents), que acaba provocant una infecció e inflamació a la dent i teixit del voltant (gingivitis i periodontitis).La manera de retirar aquesta placa és amb aparell d’ultrasons, tal com ens realitzen neteges al dentisa a nosaltres. Posteriorment, es procedeix a pulir les dents. El procediment requereix d’anestèsia (durant un període curt). Prèviament es realitza analítica pre-anestèsica.

Contacta'ns
Pregunta'ns tot allò que necessitis
Davant de qualsevol dubte o suggerència escriu-nos i et respondrem en la major brevetat possible.